ANG KABABAIHAN AT HIV TESTING

Mula noong napag-alaman na maaaring maipasa ang HIV ng ina sa kaniyang anak sa panahon ng pagbubuntis, pagle-labour at panganganak, o sa pagpapasuso, tumuon ang HIV testing sa mga kababaihan. Kung hindi buntis ang isang babae o wala sa edad ng pagbubuntis, maaaring hindi isaalang-alang o maaaring hindi siya aluking magpa-HIV test. Para sa maraming taon, ang nananatili ang pananaw na ang pinakanaapektuhan ng HIV ay ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga taong gumagamit ng droga, at mga bagong-saltang mula sa Africa at Caribbean, kung kaya’t sa hindi nakita ang posibilidad na nasa panganib ang ibang kababaihan.

Ngunit, marami sa kababaihan ang maaaring makakuha ng impeksyong HIV at kailangang makakuha ng de-kalidad na HIV testing, gayundin ng pagpapayo na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang HIV testing ay maaari at dapat mas palawakin, habang pinalalaganap at pinangangalagaan ang karapatang pantao sa lahat ng aspeto ng proseso ng HIV testing.

[Les femmes et le VIH – « Les femmes et le test de sérodiagnostic du VIH » en Tagalog]

Cet article a été publié dans Feuillets d'information, Publications, Tagalog. Publication Topics: , . Bookmarker le permalien. Les commentaires et les trackbacks sont fermés.
Auteur
Sujet
Type de document
Langue